NABOINFORMASJON – SOMMER 2018

Arbeidene med bygging av nytt Juridisk Fakultet går etter planen. «Råbygget» er planlagt ferdigstilt i slutten av august. Parallelt med montasje av bærekonstruksjonen monteres stillaser rundt bygget. Arbeid med tekniske rom i kjeller pågår for fullt.     Montasje av hulldekker Montasje av hulldekker

Les hele saken →

Naboinformasjon – Rivearbeidene er i gang

Entra skal bygge nytt bygg for Det juridiske fakultet i Kristian Augusts gate 15, 19 og 21. Det er Veidekke Entreprenør som utfører arbeidet på vegne av Entra. Rivearbeidene har startet og vil pågå ut mars 2017. Mot slutten av riveperioden vil det samtidig pågå forberedende grunnarbeider på tomten, noe som innebærer blant annet spunting […]

Les hele saken →