Naboinformasjon – Rivearbeidene pågår

Konstruktive maskinelle rivearbeider startet uke 3  og vil pågå ut mars 2017. Mot slutten av riveperioden vil det samtidig pågå forberedende grunnarbeider på tomten, noe som innebærer blant annet spunting og graving.