NABOINFORMASJON – GRUNNARBEIDER

Prosjektet for Det juridiske fakultet skrider fremover. Nå pågår det grunnarbeider med blant annet spunting. Dette medfører en del støy og vibrasjoner.