NABOINFORMASJON – AVSTIVNING OG PELEAREBEIDER

Grunnarbeidene går etter planen. Kalkstabilisering av grunnen er ferdigstilt. Avstivning av spunt og pelearbeider pågår.