NABOINFORMASJON – STÅL OG BETONGELEMENTER

Arbeidene med bygging av Juridisk Fakultet går etter planen og prosjektet går snart inn i en ny fase – montering av stål og betongelementer.