All posts by Veidekke

NABOINFORMASJON – SOMMER 2018

Arbeidene med bygging av nytt Juridisk Fakultet går etter planen. «Råbygget» er planlagt ferdigstilt i slutten av august. Parallelt med montasje av bærekonstruksjonen monteres stillaser rundt bygget. Arbeid med tekniske rom i kjeller pågår for fullt.

 

 

Montasje av hulldekker

Montasje av hulldekker

Naboinformasjon – Rivearbeidene er i gang

Entra skal bygge nytt bygg for Det juridiske
fakultet i Kristian Augusts gate 15, 19 og 21. Det
er Veidekke Entreprenør som utfører arbeidet på
vegne av Entra. Rivearbeidene har startet og vil pågå ut mars
2017. Mot slutten av riveperioden vil det samtidig
pågå forberedende grunnarbeider på tomten, noe
som innebærer blant annet spunting og graving.