Om Entra

Entras forretningsidé er å utvikle, leie ut og forvalte attraktive og miljøledende lokaler, samt utøve aktiv porteføljeforvaltning med kjøp og salg av eiendommer.

Selskapets forretningsstrategi er å være ledende på kundeopplevd kvalitet, levere lønnsom vekst og å være miljøledende i bransjen.

Entras strategiske satsningsområder er Oslo og omegn, Bergen, Stavanger og Trondheim. Vi har hovedkontor i Oslo og regionskontorer i Bergen og Trondheim.

Våre datter- og deleide selskaper inkluderer Papirbredden Eiendom AS, Hinna Park Eiendom AS, Oslo S Utvikling, Sundtkvartalet Holding AS, Entra OPF Utvikling AS og Oslo City Parkering AS.

Entra ble etablert 1. juli 2000 gjennom Stortingets vedtak om utskillelse av kontorbyggvirksomheten i Statsbygg.

Les mer om Entra og deres prosjekter her:

Entra.no

Entra på LinkedIn

Entra på Facebook

Entra på Twitter

Entra på YouTube