Om prosjektet

For kvartalet

Mangfoldet i Oslo sentrum må dyrkes samtidig som vi bygger videre på lange historiske linjer. Derfor vil Entra revitalisere Tullinkvartalet på en måte som gir nytt liv og aktivitet til et sentralt og viktig område av hovedstaden.

Byutvikling handler ikke bare om service og handel, men også om kultur, innovasjon og rom for viktige samfunnsinstitusjoner. Et nytt og fremtidsrettet universitetsbygg vil videreføre og forsterke Universitetet i Oslos over 200 år lange tilstedeværelse i sentrum. I et samspill mellom gammel bebyggelse og ny arkitektur vil vi skape et nytt tilbud til Oslos befolkning ved å åpne kvartalet. Gjennom et nytt bygulv inviteres publikum inn i et spennende område med aktive passasjer og gatetun.

(Entra)

 

For Universitetet i Oslo

”Vi har en visjon for Tullinløkka som en kunnskaps-og kulturpark rammet inn av de to museumsbygningene mot øst og vest og UiO i sør og nord. I sør ligger det gamle universitetet og Universitetshagen. I nord ligger Kristian Augustsgatesom et helhetlig kvartal preget av et sterkt nærvær av Det juridiske fakultet.”

”Fakultetet setter studenten i sentrum, kunnskap i sentrum og universitetet i sentrum.”

(Hans Petter Graver, Dekan ved Det juridiske fakultet)

 

Det nye universitetsbygget skal samle store deler av det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo. Prosjektet blir på nesten 22.000 m 2 fordelt på 10 etasjer over bakken pluss kjeller, og det skal legge til rette for et fremtidsrettet læringsmiljø med en egnet og fleksibel bygningsmasse. Gjennom universitetsbygget åpnes det opp med passasjer og gårdstun gjennom kvartalet med mål om varierte utadrettede virksomheter og aktivitet. Det planlegges at bygget står ferdig til studiestart høsten 2019.

Mer informasjon om prosjektet på nettsidene til Entra.

BREEAM NOR

Prosjektet skal miljøklassifiseres innen systemet BREEAM NOR med klasse lik Excellent.

Basis beskrivelse av prosjektet Prosjektet er et universitetsbygg som skal huse Juridisk Fakultet på Universitetet i Oslo og består av 10 etasjer over bakken og en underetasje. 1.-8.etg vil inneholde undervisningslokaler i form av forelesningssaler og mindre undervisningsrom samt bibliotek, kantine og kontorer for ansatte ved fakultetet.
BREEAM-NOR klasse og score BREEAM-NOR klass: Excellent

Mål for score: < 70%

Pre-analyse gir: 74,6%

Kjernefaktorer for innovativ og miljøeffektiv design Bygget vil minimum tilfredsstille energiklasse B og lavenergihus iht NS3701.
Brutto gulvareal (BRA) – m2 21 000 kvm
Tomtestørrelse – mål (dekar) 2,86 da
Område for lagring (m2) 251m2
Areal allment tilgjengelig 2 550m2
Areal bygd for offentlig bruk Omtrent 1200m2 er tilgjengelig for offentlig bruk. Dette omfatter kantine og spisearealer i 1.etg og bibliotek i 2.etg. Øvrige arealer er begrenset til bruk av studenter og ansatte ved Juridisk Fakultet.
Beregnet strømforbruk – kWh/m2 Kontor: 103 kWh/m2 (Normerte internlaster)
Undervisning: 108 kWh/m2 (Normerte internlaster)
Snitt: 105 kWh/m2 (Normerte internlaster)
Beregnet bruk av fossil energi – kWh/m2 0 kWh/m2
Beregnet produksjon av fornybar energi – kWh/m2 (ref Ene 5) Det er ikke lagt opp til egenproduksjon av energi i dette prosjektet.
Beregnet vannforbruk – m3/person/år Estimert vannforbruk per person er 5,0 m3/år. Bekreftes av rådgivende ingeniør på VVS i detaljprosjekteringen.
Tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen, i form av innovativ byggeledelse
 • Prosjektet har målsetning om å effektivisere ressursbruken og sikre god håndtering av avfall på byggeplass.
 • Energi- og vannforbruk i byggefasen loggføres løpende og blir hengt opp på informasjonstavlen til prosjektet.
Liste over realiserte tiltak
 • Fjernvarme benyttes som fossilfri byggevarme
 • Høy sorteringsgrad av byggeavfall, over 90%
 • Resirkulering av gjenvinnbart avfall
 • Minimering av avfallsgenerering
  • Minimalisering av midlertidige konstruksjoner (trapper, rekkverk mm)
  • Returnering av paller og kabeltromler
  • Prekuttede materialer
 • Fokus på bruk av gjenvunnet materiale dert mulig, for eksempel bruk av vrakfiner som forskaling