Tag Archives: naboer

Naboinformasjon – Rivearbeidene er i gang

Entra skal bygge nytt bygg for Det juridiske
fakultet i Kristian Augusts gate 15, 19 og 21. Det
er Veidekke Entreprenør som utfører arbeidet på
vegne av Entra. Rivearbeidene har startet og vil pågå ut mars
2017. Mot slutten av riveperioden vil det samtidig
pågå forberedende grunnarbeider på tomten, noe
som innebærer blant annet spunting og graving.